Δημοτικό Σχολείο Νικήτης Ν. Χαλκιδικής

Νικήτη Ν. Χαλκιδικής

Τηλ.: 2375022272

Fax: 2375022272

e-mail:dimnikit@sch.gr

 

Ανατροφοδότηση