Ψηφιακή μέριμνα

2021-06-09 11:10

    Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 66702/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ».

 

Ψηφιακή Μέριμνα- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ.pdf

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.pdf